Hotel Katarina **** - Cirquenizza (RI) - Primorsko-goranska županija

Ul. Mihovila Jeličića 14, 51266 Cirquenizza